Gold Maple

Gold Maple er en gullmynt som årlig utstedes av den canadiske regjeringen. Denne gullmynten blir produsert av Royal Canadian Mint, som er det kongelige myntverket i Canada. Dette myntverket ble etablert allerede i 1908, og har siden den gang produsert samtlige sirkulasjonsmynter i Canada. I tillegg har myntverket produsert sirkulasjonsmynter for andre nasjoner.

I dag er den canadiske gullmynten Gold Maple et lovlig betalingsmiddel i Canada. Den innehar i dag en verdi pålydende 50 canadiske dollar. Denne gullmynten har derfor en av de reneste gullverdiene på verdensbasis. Den har en vekt på 31,10 gram. Dette tilsier nesten en Troy Ounce, som er den internasjonale vektenheten som benyttes på gull og sølv.

Det canadiske lønnebladet

Gullmynten Canadian Gold Maple har et preg med profilen til dronning Elizabeth II av Canada, på den ene siden. På den andre siden av gullmynten finner du et motiv av det canadiske lønnebladet. Dette er et av de nasjonale symbolene som brukes, for å representere Canada i utlandet. Bruken av lønnebladet kan spores tilbake til 1700 tallet.

I 2013 ble det utviklet nye sikkerhetsfunksjoner i forbindelse med motivet på gullmynten. Denne sikkerhetsmerkingen blir utført ved bruk av en gravering, som utføres ved hjelp av laser. I midten av lønnebladet finner du et nummer som betegner utgivelsesåret, til den enkelte mynten. Denne merkingen er bare synlig ved nærmere ettersyn.

Lovlig betalingsmiddel

I 2007 lanserte myntverket Royal Canadian Mint en Gold Maple gullmynt, med en verdi på 1 million dollar. Denne gullmynten måler totalt 50 cm i diameter og har en tykkelse på 3 cm. Den veier så mye som 100 kg, og har en renhet på nesten 100%. Dette er derfor en meget verdifull gullmynt, som stadig får mye oppmerksomhet.

Dette er kanskje en av de mest verdifulle myntene, for enhver myntsamler i dag. I tillegg til å kunne ha disse gullmyntene i samlingen, er det også mulig å benytte disse som betalingsmiddel. I dag er den canadiske Gold Maple mynten godkjent som et betalingsmiddel. Dette er derfor et utmerket alternativ for deg som ønsker å investere i gull.

En god investering

Den canadiske Gold Maple er en investering for deg som ønsker å investere i gull. Dette på bakgrunn av at gullmynten hovedsakelig følger verdien, på den generelle gullprisen. Dette mye på grunn av at gullmynten inneholder så mye som nesten 100% gull. Den canadiske gullmynten Gold Maple selges derfor med utgangspunkt i en meget god pris.

Det anerkjente myntverket Royal Canadian Mint er kjent for å kunne produsere denne gullmynten, ved bruk av lave produksjonskostnader. Derfor vil du som investerer i denne gullmynten, få mye verdi for pengene. Dette er også en investering som passer for deg som ønsker å investere, for en langsiktig sparing.

Et utmerket samleobjekt

Gold Maple er gullmynter som er anerkjente som samleobjekter over hele verden. Gold Maple har blitt produsert i en årrekke for at du skal kunne glede deg, over det flotte designet.

Her får du en gullmynt som er preget med et motiv som gir sterke assosiasjoner til Canada. En investering i denne gullmynten gjør at myntsamlingen din fremstår som helhetlig.

Gullmynter

Siden gullmyntene ble lansert, har myntene vært et symbol på både status og rikdom. Derimot ble gullmynter først og fremst produsert, for å fungere som et betalingsmiddel. Allerede på 1300 tallet ble det produsert flere typer myntenheter. Etter hvert ble myntene produsert etter en gullstandard, som fremdeles brukes i dag.

Gullmynter er hovedsakelig laget av gull. Helt frem til rundt 1930 tallet, ble gullmynten brukt som et betalingsmiddel. I den senere tid har gullmyntene blitt brukt i forbindelse med investeringer og samleobjekter. Disse myntene kan også benyttes som et betalingsmiddel, og vil alltid inneha en viss verdi. Gullmynter er derfor alltid en smart investering.

Historiske røtter

Gull har blitt brukt som et verdifullt betalingsmiddel i utallige år. En av grunnene til dette, er at gull som regel ikke synker i verdi. Gull er også lett å transportere, om du skal reise over lange strekninger. Tidligere var det nødvendig å reise over lange avstander for å delta i handelsaktiviteter.

Du finner spor etter gull over hele verden. Dette var et populært betalingsmiddel som ble benyttet i Østen, helt siden bronsealderen. I 1873 introduserte Tyskland sine første myntenheter i gull. På 1930 tallet ble det ikke produsert mange gullmynter på verdensbasis, og i Norge ble gullbeholdningen solgt ut så sent som i 2004. I dag er derfor gullmynter primært ment for samlere.

Verdifulle samlermynter

Dette er mange ulike faktorer som er med på å bestemme hvor stor verdien er på en gullmynt. Dette kan være faktorer som alder, sjeldenhet, tilstand og gullverdi. De av gullmyntene som er mest populære blant samlere er blant annet Spur Royal, Solidus og Aureus. I 1933 ble den verdifulle gullmynten Double Eagle solgt for over 7 millioner dollar.

Royal Canadian Mint produserte en gullmynt på 100 kilo i 2007. Denne mynten ble tildelt en verdi på 1 million dollar. Denne flotte gullmynten målte over 50 centimeter i diameter. I Østerrike ble det produsert en gullmynt på totalt 37 centimeter i diameter.

Gradering av gullmynter

Mange land i verden har innført gullmynter som et betalingsmiddel. Dette mye på grunn av at verdien er i gull, og at den derfor er verdifull over tid. Som valuta er derimot verdien av gullmynten, mindre verdt enn gullverdien. Det er ikke alltid at to like gullmynter har samme verdi. Dette er fordi gullmyntene kan ha ulike kvalitetsgrader.

En gradering bør bli utført av en person med mye erfaring. Denne graderingen foregår ved at det foretas en vurdering av kvaliteten på mynten. I utgangspunktet foretas denne vurderingen ved å sjekke slitasjeskader. I tillegg vurderes også hvorvidt gullmynten har blitt sirkulert eller ikke. En usirkulert mynt har ikke vært brukt.

Ekte eller falske gullmynter

Det kommer stadig nye samlere på banen i det internasjonale samlermarkedet i dag. Utallige gullmynter skifter derfor eiere hvert år. De fleste gullmyntene som er tilgjengelig i dag, ble preget for flere hundre år siden.

Det finnes også gullmynter som er tusenvis av år gamle. Disse har gjerne røtter tilbake til antikkens Roma og Hellas. De fleste gullmynter som omsettes i dag er ekte, og kan eies av privatpersoner. Derimot kan du også møte på gullmynter som er falske.