Gullmynter og gullbarrer

Gullmynter og gullbarrer, eller gull som finansielt instrument, er mest populært å investere i når det er økonomiske nedgangstider. Gullmynter og gullbarrer er også samlerobjekter, som har eksistert i hundrevis av år, og er lett å omsette i det internasjonale markedet.

Hvorfor kjøpe gull?

I perioder med økonomisk ustabilitet og usikkerhet, er gullinvesteringer det mest fornuftige du kan gjøre. Tillitten til banksystemet har siden bankkrisen i 2008 blitt irreversibelt ødelagt (i hvert fall blant investorer i den vestlige verden) og det kan være vanskelig å tro, at de som allerede har mistet pengene til småsparere og store investorer, ikke kan gjøre det igjen. Du kan lese casino artikler om å vinne penger eller investeringsråd, men i utgangspunktet er investering i gull det samme – et spill. Under finanskrisen var det enorme summer av penger som bare forsvant. 

Den norske økonomien ble også skadelidende av finanskrisen, om enn ikke i samme skala som våre nordiske naboer og verden forøvrig, noe vi kan tilskrive oljen og at vi er et lite land med mye penger sett i den store sammenhengen. For ikke å glemme at den norske stat stilte med en stor pengegave til bankene for å redde dem fra konkurs.  

Det er ikke dermed sagt Norge er fritatt fra økonomiske nedgangstider, og det vil være lurt å tenke nytt i disse tider hvor verden er i en grønn forandring, og hvor dominoeffekten av nedgangstider hos våre største handelspartnere er større enn noensinne. Vi ser også digitale penger er i fremmarsj, men de er hverken regulert, etablert eller troverdige i samme skala som gull, og investeringer i gull. Behovet for en stabil investering har kanskje aldri vært større, noe som også gjenspeiles i gullprisene, som stiger jevnt og trutt, år etter år.

Gullmynter, og andre måter å investere i gull på, gir dg den ultimate forsikringen, fordi den holder seg stabilt i pris, og burde være en fast bestanddel i enhvers investeringsportfolio.

Gull som forsikring

Ved å eie gull kan du forsikre deg mot turbulente tider og volatile svingninger i det finansielle markedet ellers. Et spørsmål som er blitt stilt i uminnelige tider, er «hvordan kan pengene forvaltes på den sikreste måten?».  Noen vil kanskje svare rentefond eller statsobligasjoner, men her er det heller ikke den store avkastningen, og disse investeringsalternativene er heller ikke bombesikre mot politisk uro eller børskrakk. Gull derimot, har vært foretrukket som sikkerhet i tusenvis av år. På 70-tallet, var gull knyttet opp mot den norske kronen for siste gang, og det var på mange måter symbolsk, når Norges Bank i 2004 solgte hele gullbeholdningen pånær 7 gullbarrer. Siden den gang har gullprisen femdoblet seg (tall fra 2019), så vi kan tenke hva vi vil om den beslutningen, men konsekvensene for den norske forbruker og investor er viktigere enn pengene. Nå er den norske kronen for all overskuelig fremtid knyttet opp mot markedsregulerte svingninger, som Norge heller ikke har særlig mye kontroll over, og det er lett å miste oversikten over alle markedspåvirkninger.

En gullmynt vil alltid ha en verdi, uansett hva som skjer av krig, politisk uro og finanskriser. Hva skjedde egentlig etter den verdensomspennende finsnaskrisen i 2008? Jo, gull prisen steg i pris, og den har ikke sluttet å stige heller. Det gjenspeiler nok også at gull har fått sin renessanse, og nok er på vei til å bli det foretrukne alternativet igjen. Gull som investeringsobjekt, har sin styrke i at den er supersolid (bokstavelig talt) og stabil, og egner seg spesielt godt til langvarige investeringer. Faktisk er gull også det foretrukne alternativ når aksjemarkedet synker jevnt over, noe vi ser igjen og igjen.  

Gull er også perfekt til å sikre deg mot andre økonomiske faktorer, som inflasjon og deflasjon, stigende renter, valutaproblemer og børskrakk. Og da har vi vel oppsummert alle problemene som det spås om de neste 20 årene i Norge.

Gull er ikke kun en verdi for deg selv, noe du kan ta og føle på, men er anerkjent verden over, i alle økonomiske markeder. Alle! Ja, kanskje på nær noen stammekulturer, som igjen utgjør noen hundre mennesker. For alle oss andre, er gullprisene anerkjent verden over, og blir sett på som en verdifull luksus, uansett hvor i verden du befinner deg. Og at annet aspekt, som er like viktig, er at du kan ta med deg gull, gullmynter og gullbarrer, hvor enn i verden du vil.

33,93g gullmynt. Krugerrand er den mest omsettelige gullmynten i verden, og har høy samlerverdi globalt. Lages i Sør-Afrika og kommer i flere størrelser91.67%Les mer
Krugerrand
Første gullmynten laget i Europa, produsert av Royal Mint i Storbritannia. 31,21g, 24 karat gull og lages i flere størresler.99.9% gullLes mer
Gold Britannia
31.11g, 24 Karat gull. Lages i Canada av Royal Canadian Mint.99%Les mer
Gold Maple Leaf
Queen’s Beast representerer hundrevis av år med tradisjoner og britisk adel. Produseres i 99,9% gull og kommer i flere størrelser.99%Les mer
Gold Queen’s Beast
Queen’s Beast representerer hundrevis av år med tradisjoner og britisk adel. Produseres i 99,9% gull og kommer i flere størrelser.99%Les mer
Gold Eagle
Queen’s Beast representerer hundrevis av år med tradisjoner og britisk adel. Produseres i 99,9% gull og kommer i flere størrelser.99%Les mer
Gold Panda