Hvorfor fysisk gull?

De mest suksessfulle investorene som har lykkes over flere sykler har gjort det fordi de er villige til å se utenfor sin egen sandkasse. Dette betyr at de ikke bare har vurdert aksjer i sin egen lokale økonomi, men at de har hatt øynene åpne for flere aktivaklasser i et globalt perspektiv.

Selv i et bear market som vi opplever nå er det investeringer som gir positiv avkastning over tid. Som det er nevnt flere steder på denne siden har gull en del sider ved seg som gjør det sannsynlig at prisen vil fortsette å stige: gull gjør det bra i tiden med store svingninger tider og virker som en trygg havn og gull tar historisk ofte rollen som beskyttelse mot inflasjon. Det siste punktet er spesielt relevant i lys av den kontinuerlige pengetrykkingen av de 3 store sentralbankene. Dette er ingen garanti for at gullprisen skal videre opp, men det er grunn nok til å vurdere gull som en investering i dagens market.

DET ER EN REKKE MÅTER Å INVESTERE I GULL.

  1. Fysisk gullmynter og barer kan kjøpes og lagres. Nedsiden med denne løsninger er den samme som hvorfor man ikke lagrer penger under madrassen; det er risiko for tyveri og brann, og det er ikke alle som ønsker å oppbevare store verdier i sine hjem
  2. ETFer, eller exchange traded funds er også en måte å få eksponering mot gull. Noen foretrekker denne formen da det er lett å komme seg ut og inn av investeringer uten de store transaksjonskostnadene, mens andre skyr den fordi man ikke får fysisk eierskap til gullet, og fordi verdipapirer har en del usikkerhet siden det kun er en gjenspeiling av gullprisen, og ikke den underliggende varen.
  3. Fysisk lagring av gull: Dette betyr at du kjøper fysisk gull, og at gullet så blir lagret i et sikkert velv (gjerne i London eller Sveits). I denne løsningen kjøper man den faktisk fysiske varen, og man slipper å ha gullet gjemt skuffer og skap hjemme. Mot at leverandøren lagrer gullet betaler man en mindre avgift i forhold til verdien.

Hvordan eksponere mot gull

Det er flere måter å eksponere seg mot gull, og de forskjellige metodene har både sine fordeler og ulemper.

Kort fortalt kan man skille mellom papirgull og fysisk gull, hvor førstnevnte er kjøp av et finansielt instrument (ETF/gullfond) som kan være linket opp til gullprisen, og fysisk gull hvor du faktisk tar levering av gullet og eier en kvantitet som du lagrer.

Etter den store finanskrisen, med MF Global, Madoff, og ikke minst Lehman Brothers i spissen, er det flere som mener at det er for risikofylt å eie gull gjennom finansielle instrumenter. I flere tilfeller eier ikke fondene gullet selv, men er bare derivater basert på spotprisen til gull.

Det betyr at i tilegg til å ta en investeringsrisiko på om hvorvidt gullprisen skal opp eller ned tar man en risiko om instrumentet greier å reflektere prisendringene i underliggende (gull), samt at man ikke kan ta levering ved en eventuell finanskrise hvor en motpart går konkurs.

Økt interesse

Gull som investeringsform har fått økt interesse siste 10 år, og flere velger å kjøpe fysisk gull. Dette kan kjøres ved å kjøpe både mynter og barrer, men man har da ofte en utfordring i forhold til hvor man skal lagre gullet. Å ha gullmynter liggende i skuffer og skap fører for mange med seg mer usikkerhet med tanke på ran og innbrudd enn det fører med seg en følelse av finansiell sikkerhet.

I lys av dette har flere aktører begynt å tilby salg av fysisk gull som lagres i et hvelv i Zurich, Hong Kong (fantastisk by med god mat, les mer på folketsmatblogg.no) eller London. Du kjøper da en kvantitet gull, som du vet er lagret på et trygt sted, og du har direkte eierskap til gullet. For mange er dette en mer oversiktelig og trygg måte å investere i gull på enn å kjøpe et finansielt derivat som ikke eier fysisk gull, men som bare speiler prisen.