Gullmynter

Siden gullmyntene ble lansert, har myntene vært et symbol på både status og rikdom. Derimot ble gullmynter først og fremst produsert, for å fungere som et betalingsmiddel. Allerede på 1300 tallet ble det produsert flere typer myntenheter. Etter hvert ble myntene produsert etter en gullstandard, som fremdeles brukes i dag.

Gullmynter er hovedsakelig laget av gull. Helt frem til rundt 1930 tallet, ble gullmynten brukt som et betalingsmiddel. I den senere tid har gullmyntene blitt brukt i forbindelse med investeringer og samleobjekter. Disse myntene kan også benyttes som et betalingsmiddel, og vil alltid inneha en viss verdi. Gullmynter er derfor alltid en smart investering.

Historiske røtter

Gull har blitt brukt som et verdifullt betalingsmiddel i utallige år. En av grunnene til dette, er at gull som regel ikke synker i verdi. Gull er også lett å transportere, om du skal reise over lange strekninger. Tidligere var det nødvendig å reise over lange avstander for å delta i handelsaktiviteter.

Du finner spor etter gull over hele verden. Dette var et populært betalingsmiddel som ble benyttet i Østen, helt siden bronsealderen. I 1873 introduserte Tyskland sine første myntenheter i gull. På 1930 tallet ble det ikke produsert mange gullmynter på verdensbasis, og i Norge ble gullbeholdningen solgt ut så sent som i 2004. I dag er derfor gullmynter primært ment for samlere.

Verdifulle samlermynter

Dette er mange ulike faktorer som er med på å bestemme hvor stor verdien er på en gullmynt. Dette kan være faktorer som alder, sjeldenhet, tilstand og gullverdi. De av gullmyntene som er mest populære blant samlere er blant annet Spur Royal, Solidus og Aureus. I 1933 ble den verdifulle gullmynten Double Eagle solgt for over 7 millioner dollar.

Royal Canadian Mint produserte en gullmynt på 100 kilo i 2007. Denne mynten ble tildelt en verdi på 1 million dollar. Denne flotte gullmynten målte over 50 centimeter i diameter. I Østerrike ble det produsert en gullmynt på totalt 37 centimeter i diameter.

Gradering av gullmynter

Mange land i verden har innført gullmynter som et betalingsmiddel. Dette mye på grunn av at verdien er i gull, og at den derfor er verdifull over tid. Som valuta er derimot verdien av gullmynten, mindre verdt enn gullverdien. Det er ikke alltid at to like gullmynter har samme verdi. Dette er fordi gullmyntene kan ha ulike kvalitetsgrader.

En gradering bør bli utført av en person med mye erfaring. Denne graderingen foregår ved at det foretas en vurdering av kvaliteten på mynten. I utgangspunktet foretas denne vurderingen ved å sjekke slitasjeskader. I tillegg vurderes også hvorvidt gullmynten har blitt sirkulert eller ikke. En usirkulert mynt har ikke vært brukt.

Ekte eller falske gullmynter

Det kommer stadig nye samlere på banen i det internasjonale samlermarkedet i dag. Utallige gullmynter skifter derfor eiere hvert år. De fleste gullmyntene som er tilgjengelig i dag, ble preget for flere hundre år siden.

Det finnes også gullmynter som er tusenvis av år gamle. Disse har gjerne røtter tilbake til antikkens Roma og Hellas. De fleste gullmynter som omsettes i dag er ekte, og kan eies av privatpersoner. Derimot kan du også møte på gullmynter som er falske.