Spesialmynter

Skal du investere i spesialmynter er det mye å ta hensyn til. Disse myntene blir ofte laget i gull eller sølv. Før du skal investere i gull eller sølv, bør du foreta noen vurderinger. Forhandleren som du kjøper spesialmynten av, bør være seriøs. Du kan velge å oppsøke en fysisk forhandler i nærheten av der du bor.

Du kan også velge å benytte en norsk forhandler på nett. Her vil du få tilgang til gode priser og sikker levering. Du bør allikevel sjekke at denne at forhandleren er seriøs. Du kan selvsagt også velge en utenlandsk forhandler. Derimot kan dette by på flere utfordringer, enn om du forholder deg til norske aktører.

Flotte jubileumsmynter

Mange velger å investere i investeringsmynter. Dette er mynter som gis ut av myntverket i hvert enkelt land. En jubileumsmynt må tilfredsstille visse krav til renhet og vekt. Dette er en god investering for deg som gjerne ønsker å selge myntene senere. En jubileumsmynt blir gjerne produsert for å markere et jubileum.

Dette kan være i forbindelse med en markering av en hendelse som har en nasjonal, kulturell eller historisk betydning. En slik jubileumsmynt har vanligvis en høyere verdi enn en vanlig sirkuleringsmynt. Den kan allikevel benyttes som et betalingsmiddel under visse omstendigheter. Dette er en mynt som passer utmerket i samlingen din.

Finn dine minnemynter

Minnemynter kan til en viss grad sammenlignes med jubileumsmynter. Det har blitt produsert en minnemynt i forbindelse med Knut Hamsuns 150-årsjubileum i 2009. Denne mynten var i 92,5 % sølv. I forbindelse med OL på Lillehammer, ble det produsert 12 minnemynter i sølv. Disse sølvmyntene ble preget med ulike motiver.

Norges Bank gir vanligvis ut to ulike minnemynter når det skal markeres en historisk, kulturell og nasjonal hendelser. Dette er en sirkulasjonsmynt som får et spesielt preg. I tillegg blir det gitt ut en jubileumsmynt eller minnemynt, som ikke skal sirkuleres. Denne mynten kan være i både gull og sølv.

Mynter i ulike materialer

Vanligvis vil en minnemynt og jubileumsmynt fremstå som forskjellige fra vanlige sirkulasjonsmynter, som brukes i Norge. Dette i både utforming, design og preg. Disse myntene kan derimot benyttes som sirkulasjonsmynter ved behov. Sirkulasjonsmynter som produseres med et spesielt preg har allikevel de samme tekniske spesifikasjonene, som vanlige sirkulasjonsmynter.

Preget kan derimot skille seg ut fra vanlige sirkulasjonsmynter. Dette ved at det er ulike motiver på en eller to sider av mynten. Spesialmynter produseres i ulike materialer som kobber, sølv og gull. Oversikten over minnemynter fra Norges Bank, viser at den første minnemynten ble utgitt i 1906. Dette i forbindelse med markeringen av unionsoppløsningen.

Ulike typer mynter

Allerede fra 1900 tallet var det vanlig å lansere sølvmynter, som en markering av en kulturell eller nasjonal hendelse i Norge. I begynnelsen ble det brukt mye kobber i forbindelse med produksjonen av spesialmynter. Slike spesialmynter ble gjerne preget med flotte og detaljerte utsmykninger.

I dag blir det fremdeles lansert spesialmynter i forbindelse med jubileum og markeringer. Derimot benyttes materialer som både sterling sølv og fintsølv. De fleste slike spesialmynter refereres til som tvungne betalingsmidler. Derimot har disse myntene gjerne en høyere verdi, enn vanlige sirkulasjonsmynter.

Det Norske Myntverk

Et myntverk produserer i hovedsak mynter i ulike varianter. Dette kan være medaljer, minnemynter og samlemynter. I Norge er det Norges Bank som har hovedansvaret for å gi ut norsk mynt. Disse myntene blir preget hos Det Norske Myntverket som har hovedkontor på Kongsberg. Dette myntverket produserer samtlige sirkulasjonsmynter i Norge.

Det norske myntverket produserer de fleste mynter som lanseres i Norge. Dette er blant annet minnemynter, jubileumsmynter og medaljer. Dette myntverket har også til tider oppdrag fra utlandet, og har allerede preget mynt tilhørende totalt 9 ulike land. Denne myntproduksjonen strekker seg tilbake til 1686, da Den Kongelige Mynt ble etablert.

Sirkulasjonsmynter

Det er Norges Bank som har ansvaret for at norsk mynt blir utgitt. Disse preges hos Det Norske Myntverket. Dette er sirkulasjonsmynt som brukes av Norges befolkning i forbindelse med kjøp og salg, hver dag. Det er Norges Bank som bestemmer hvor mange sirkulasjonsmynter, som skal produseres til enhver tid.

I dag er det fire ulike myntverdier tilgjengelig i Norge. Det benyttes henholdsvis 1-krone, 5-krone, 10-krone og 20-krone. Hver av sirkulasjonsmyntene har sine egne preg. 20-kronemynten har et preg av et vikingskip og Kong Harald. 10-kronemynten har et preg av Kong Harald og et stavkirketak. 5- og 1- kronemynten har et sentrert hull i midten.

Norske myntsett

Det Norske Myntverket jobber kontinuerlig med å produsere og prege norske  sirkulasjonsmynter. I tillegg til sirkulasjonsmynter, brukes det tid på å produsere blant annet Norske Myntsett. Dette er et myntsett som hvert år kan kjøpes av privatpersoner. Disse årlige myntsettene består av et moderne årssett, klassiske årssett, proofsett exclusive og proofsett.

Helt siden 1965 har det blitt utgitt et klassisk årssett. Det er selvsagt Det Norske Myntverket som har ansvaret for å produsere og preget dette årssett. Stadig flere velger derfor å samle på årssettene, som har ulike design hvert år. Dette er samlinger som leveres i en stilfull emballasje. Dette kan også til en viss grad klassifiseres som minnemynter.

Minnemynter

En minnemynt lanseres som regel for å markere en historisk, kulturell eller nasjonal hendelse. Det er Norges Bank som ofte står for utgivelsen av slike flotte minnemynter. Dette kan være en minnemynt eller jubileumsmynt, som er verdt å ha i myntsamlingen. En minnemynt kan produseres i både gull og sølv.

Minnemynter har vanligvis en sirkuleringsverdi som gjør at den kan brukes som et betalingsmiddel. Derimot vil en slik minnemynt bære et preg, som skiller seg ut blant de andre sirkuleringsmyntene. Denne minnemynten blir derfor i utgangspunktet lansert med en høyere verdi, enn andre sirkuleringsmynter.

Utenlandske og norske medaljer

Det Norske Myntverket har produserte utenlandske og norske medaljer i en årrekke. Allerede i 1704 ble den eldste medaljen preget. Denne medaljen ble utgitt i forbindelse med besøk til Kong Frederik IVs ved det norske Sølvverket samme år. Helt siden 1903 har Nobels Fredsmedalje blitt preget hos Det Norske Myntverket.

Siden 1988 har Det Norske Myntverket produsert medaljen for tro og lang tjeneste. Dette ved Det Kongelige Selskap for Norges Vels. I tillegg har det blitt produsert både medaljer og minnemedaljer, i forbindelse med ulike markeringer i Norge.