Kan du treffe jackpoten med gull?

Historisk har investorer alltid handlet gull for å beskytte seg mot inflasjon og usikkerhet i markedet. Dette har foregått siden lenge før vi fikk det nåværende monetære systemet som gjør det mulig å kjøpe ETF-er, aksjer og opsjoner på gullverdier. Imidlertid kan det være på tide å stille spørsmål om gull kanskje kan by på langt mer enn bare inflasjonsbeskyttelse?

Gull er nemlig ikke bare en beskyttelse fra inflasjon, men også et svært etterspurt materiale i en rekke ulike industrier. Det er nettopp dette som har gjort at gull er langt mer etterspurt enn sølv og andre edle metaller. Du vil nok ikke finne noen bets på at gull blir den neste jackpoten på online casino, men det kan absolutt være verdt å spille om hvilket potensiale det edle metallet skal ha i fremtiden.

Hvorfor investorer man i gull?

På lik linje som spillere på nettcasino må investorer kontinuerlig veie opp risiko mot potensiell avkastning. Her vil man selvfølgelig forsøke å få mer igjen for pengene man la i innsatsen slik at man går med overskudd. På samme måte tenker investorer når de skal putte penger i gull, eller investeringsobjekter som er knyttet til verdien av gull.

Her er målet at kursen skal gå opp, og man kan dermed selge gullet for mer enn det man kjøpte det for. Når det er sagt, så er det nok greit å merke seg at gull for lengst har gått fra å være noe man omsetter fysisk, til noe man bare handler gjennom ulike instrumenter, men dette kommer vi straks tilbake til.

Etterspørselen etter gull har gjerne fulgt rentekurven til de store sentralbankene som USA, Japan og Storbritannia. Når bankene hever rentekurven sin (renten går opp), så vil mange investorer tolke dette som dårligere tider og begynne å kjøpe gull for å beskytte seg mot nedgangen i markedet.

Hvordan handler man egentlig gull?

Skulle du ha et ønske om å handle gull, så er det noen ulike metoder du kan velge. Du kan naturligvis gå ned til en mynthandler og kjøpe en sekk med gullmynter, men det er sjeldent et godt valg. Da må du oppbevare disse på eget ansvar, noe som gjerne vil tilsi at du bør installer en safe eller lignende i boligen din.

Et bedre alternativ er derfor å investere i gull gjennom ulike finansielle instrumenter. Her er ETF-er det tryggeste alternativet. Dette er et børsnotert fond som kun besitter fysisk gull. Kjøper du andeler i fondet vil du dermed også kjøpe en andel av det underliggende gullet. På denne måten kan du få eksponering mot gullprisen uten at du må oppbevare fysisk gull selv.

Her er det lurt å merke seg at du bør se på hvilke muligheter som finnes før du investerer i en ETF. Noen tilgjengelige fond har kun en del av de underliggende verdiene, og du bør derfor forsikre deg om at du investerer i en ETF som faktisk har en fysisk beholdning av gull som underliggende verdi for fondet sitt.

Hvorfor investerer så mange i gull?

Selv om gull i seg selv har få nyttige bruksområder utover smykker og som beskyttelse mot inflasjon, er det stadig flere som velger å sette deler av verdiene sine i det edle metallet. Spesielt i etterkant av finanskrisen i 2008 har mange mistet mye av tilliten til det etablerte bankvesenet, samt kjent virkningen av kunstig lave renter. De historisk lave rentene som har preget oss det siste tiåret har nemlig gjort det svært lite gunstig å ha penger stående i banken.

Derfor har mange investorer sett etter alternative metoder som gir beskyttelse mot inflasjon, men som også er relativt lite risikopreget som investering. Det er denne effekten gull har hatt som finansielt redskap i flere tusen år. Besittelsen av gull har preget den finansielle historien til menneskeheten i flere tusen år, og gitt opphav til flere illustrative historier som historien om Kong Midas. Dette illustrerer på en utmerket måte hvordan menneskeheten helt siden antikke tider har benyttet gull som et tegn på rikdom, men også som et redskap for å ivareta denne rikdommen.

Hvorfor velger mange å investere i gull?

Mange investorer anser gull som et nyttig redskap for å oppbevare verdier, men samtidig ha potensialet for å få en avkastning høyere enn inflasjonen. En av årsakene til dette er at gullprisen har vist seg svært stabil over tid, samtidig som at gull fortsatt er et viktig verdi metall innen bank- og finans en rekke steder i verden. Det er også en verdi som er universelt anerkjent, noe som betyr at du kan selge gull og gjenvinne verdiene dine stort sett uansett hvor i verden du måtte befinne deg.

I dag har vi sett lignende effekter på kryptovaluta, men her er det fortsatt høy volatilitet og mangelfulle muligheter for omsetning som gjør at mange investorer vegrer seg. Utsiktene for at gull skal forbli det foretrukne middelet for oppbevaring av verdier er derfor fortsatt gode.

Hvordan kan du investere i gull?

Når du skal investere i edle metaller har du flere ulike alternativer du kan velge mellom. Det første alternativet er selvfølgelig å gå til innkjøp av fysisk gull og sølv, men dette kan også føre med seg en rekke utfordringer. Du vil blant annet være nødt til å oppbevare dette på et trygt sted, og finne løsninger for hvordan du skal kjøpe og selge det.

Et bedre alternativ er derfor å investere i gull gjennom såkalte ETF-er. Dette er børsnoterte fond som kan handles på lik linje med aksjer og obligasjoner. Imidlertid sitter disse fondene på en beholdning av gull i stedet for aksjer. Disse byr derfor på en mulighet for lett omsettelige verdipapirer som er direkte eksponert mot gullprisen, noe som betyr at du enkelt  kan kjøpe og selge dem når du skulle ønske.

De gir også en enklere måte å eksponere porteføljen din for gull ved at du slipper høye kostnader knyttet til kjøp og salg, samt de fleste vil nok slippe behovet for å installere et velv i kjøkkenskapet av leiligheten sin med det første.