Hvorfor investerer så mange i gull?

Selv om gull i seg selv har få nyttige bruksområder utover smykker og som beskyttelse mot inflasjon, er det stadig flere som velger å sette deler av verdiene sine i det edle metallet. Spesielt i etterkant av finanskrisen i 2008 har mange mistet mye av tilliten til det etablerte bankvesenet, samt kjent virkningen av kunstig lave renter. De historisk lave rentene som har preget oss det siste tiåret har nemlig gjort det svært lite gunstig å ha penger stående i banken.

Derfor har mange investorer sett etter alternative metoder som gir beskyttelse mot inflasjon, men som også er relativt lite risikopreget som investering. Det er denne effekten gull har hatt som finansielt redskap i flere tusen år. Besittelsen av gull har preget den finansielle historien til menneskeheten i flere tusen år, og gitt opphav til flere illustrative historier som historien om Kong Midas. Dette illustrerer på en utmerket måte hvordan menneskeheten helt siden antikke tider har benyttet gull som et tegn på rikdom, men også som et redskap for å ivareta denne rikdommen.

Hvorfor velger mange å investere i gull?

Mange investorer anser gull som et nyttig redskap for å oppbevare verdier, men samtidig ha potensialet for å få en avkastning høyere enn inflasjonen. En av årsakene til dette er at gullprisen har vist seg svært stabil over tid, samtidig som at gull fortsatt er et viktig verdi metall innen bank- og finans en rekke steder i verden. Det er også en verdi som er universelt anerkjent, noe som betyr at du kan selge gull og gjenvinne verdiene dine stort sett uansett hvor i verden du måtte befinne deg.

I dag har vi sett lignende effekter på kryptovaluta, men her er det fortsatt høy volatilitet og mangelfulle muligheter for omsetning som gjør at mange investorer vegrer seg. Utsiktene for at gull skal forbli det foretrukne middelet for oppbevaring av verdier er derfor fortsatt gode.

Hvordan kan du investere i gull?

Når du skal investere i edle metaller har du flere ulike alternativer du kan velge mellom. Det første alternativet er selvfølgelig å gå til innkjøp av fysisk gull og sølv, men dette kan også føre med seg en rekke utfordringer. Du vil blant annet være nødt til å oppbevare dette på et trygt sted, og finne løsninger for hvordan du skal kjøpe og selge det.

Et bedre alternativ er derfor å investere i gull gjennom såkalte ETF-er. Dette er børsnoterte fond som kan handles på lik linje med aksjer og obligasjoner. Imidlertid sitter disse fondene på en beholdning av gull i stedet for aksjer. Disse byr derfor på en mulighet for lett omsettelige verdipapirer som er direkte eksponert mot gullprisen, noe som betyr at du enkelt  kan kjøpe og selge dem når du skulle ønske.

De gir også en enklere måte å eksponere porteføljen din for gull ved at du slipper høye kostnader knyttet til kjøp og salg, samt de fleste vil nok slippe behovet for å installere et velv i kjøkkenskapet av leiligheten sin med det første.