Samlermynter

De første norske myntene kan spores tilbake til år 995. Det var anerkjente Olav Tryggvason som ba om at myntene skulle få et preg av seilet hans. Med disse myntene satte han Norge på verdenskartet. I dag er det fire igjen av disse myntene i verden. Disse verdifulle samlermyntene er blant annet plassert i utenlandske museum.

Dette er samlermynter som mange myntsamlere gjerne skulle hatt i samlingen sin. I middelalderen var det penning som var den dominerende myntenheten, som var i sirkulasjon. Denne mynten var hovedsakelige laget av sølv. Disse myntene var preget med forskjellige motiver. Norges første mynter kan derfor sies å være inspirert fra England.

Norske kastemynter

Den norske mynthistorien startet i hovedsak da Olav Tryggvason produserte de første myntene, i år 995. I 1818 ble det lansert en kastemynt, som spesifikt ble preget for å kunne kastes til folket. Denne type mynt ble ofte lansert i forbindelse med anledninger som kongelige begravelser eller kroninger.

Allerede i 1596 ble en slik kastemynt produsert i anledning kroningen av kong Christian IV.  I 1818 ble det produsert en kastemynt i anledning kroningen av Carl XIV Johan. I hovedsak ble slike kastemynter kastet til de fremmøtte, som sto langs reiseruten til de kongelige. Dette er mynter som fremdeles anses som verdifulle samlermynter i dag.

Skillingen som regningsmynt

Skillingen er en nordisk myntenhet som ble lansert så tidlig som på midten av 1300 tallet. Denne mynten ble preget av det som kan betegnes som hanseatiske myntsteder. I Danmark-Norge ble skillingen preget i 1440 årene. På den tiden var den tyske adelsmannen Christoffer av Bayern konge i de skandinaviske landene.

Den første norske skillingen ble produsert under kongedømmet til Kong Christian II på 1500 tallet. Opprinnelig stammer skillingen fra en romersk gullmynt som ble brukt på 300 tallet, etter vår tidsregning. Denne skillingen ble brukt som sirkulasjonsmynt i Skandinavia på 1500 tallet. På denne tiden ble det produsert en norsk sølvdaler, som er en populær samlermynt i dag.

Sølvverk på Kongsberg

På 1623 ble det etablert et sølvverk på Kongsberg. Her ble de aller første speciedalerne produsert. Rundt fem år senere ble det opprettet et nytt myntverk i det som på den tiden, gikk under navnet Christiania. I 1686 ble Det Norske Myntverket etablert på Kongsberg, under datidens navn Den Kongelige Mynt.

Fremdeles preges norske mynter på Det Norske Myntverket. Her preges det fremdeles mynter i ulike varianter som minnemynter, jubileumsmynter og sirkulasjonsmynter. Dette er derfor et yndet sted for deg som er opptatt av samlermynter i Norge. Det lanseres stadig flere typer mynt til bruk i Norge.

Myntunionen i Skandinavia

I 1872 ble den skandinaviske myntunionen inngått av Sverige og Danmark. I 1875 ble også Norge med i denne myntunionen. Dette førte til at Norge fikk myntenhetene som i dag betegnes som ører og kroner. Den viktigste oppgaven til myntunionen var å opprette en felles myntenhet, med navnet krone.

Dersom du er på jakt etter samlermynter kan du oppsøke en fysisk forhandler. Det er også mulig å anskaffe seg samlermynter hos utenlandske og norske forhandlere på nett. Du bør derimot være sikker på at du velger en trygg forhandler, som har god nok kunnskap.