Burde du kjøpe gull eller bitcoin?

Covid-19-pandemien lærte oss mange leksjoner om en rekke aspekter ved livet, men en av de viktigste handlet om sparing og investeringer. De som tok kloke og beregnede pengebeslutninger, var de hvis livsstil var kompromissløs under de tøffe fasene med lockdowns.

Det vi var vitne til under pandemien er at folk beveget seg mot eiendeler som er mer sikre. Investeringer i gull har gitt god avkastning. MEN, kryptovaluta gitt enda mer. Og det er derfor kryptovaluta er det nye når det gjelder investeringer.

Tidligere var det tradisjonelle trekket å sikre seg mot volatilitet i aksjer med gull. Det var en ekstremt effektiv metode tidligere, men det har dukket opp et nytt alternativ som utfordrer den gamle skolens trygg havn-metoden.

Hva taler i gullets favør?

 • Det gule metallet er verdifullt som materiale for forbruksvarer som smykker, og det er ikke i overflod.
 • Uavhengig av etterspørsel, er tilbudet uforholdsmessig lavt.
 • Gull kan ikke produseres. Et selskap kan utstede nye aksjer, den føderale banken kan skrive ut dollarsedler, men det er ikke noe slikt tilfelle med gull. Den må graves opp fra bakken og bearbeides.

Hva taler i Bitcoins favør?

 • Bitcoin er en blockchain basert kryptovaluta som deler noen eiendommer med gull. Faktisk har mange kalt bitcoin «digitalt gull» tidligere på grunn av det svake forholdet til alle andre eiendeler – spesielt aksjer.
 • Som gull er det en begrenset mengde Bitcoin.

Sammenligning mellom gull og Bitcoin

 • På grunnlag av lovlighet, åpenhet og sikkerhet, ligger gullet over bitcoin.
 • Når det gjelder sjeldenhet, er begge sjeldne.
 • Når det gjelder likviditet, er begge gode.
 • Når vi snakker om volatilitet, er Bitcoin mye mer flyktig sammenlignet med gull. Det gule metallet har en lang historie med å være mindre flyktig enn krypto.
 • Gull har en enestående tilgjengelighet for mennesker med all økonomisk status og teknologisk kunnskap.
 • Viktigst av alt, gull er sentralbankenes ultimate valuta.

Endelig dom

 • Bitcoin har registrert 100x forbedring i forhold til gull som verdilager. Verden innser dette og begynner å omprise digital valuta i sanntid.
 • Selv om Bitcoin har hoppet flere ganger de siste månedene, vil den sannsynligvis fortsette å styrke seg i amerikanske dollar i løpet av de kommende årene.
 • Kanskje vil Bitcoins markedsverdi overgå gullets markedsverdi innen 2030.
 • Både gull og bitcoin har sine egne fordeler og ulemper. Alt avhenger av en investors eget skjønn hvor han/hun vil investere.

Hvor mye er man villig til å risikere?

Ved å vise sammenligningen og hva som taler i favør for både gull og bitcoin er dette er meget vanskelig valg. Begge har vist potensiale for en god avkastning gjennom de siste årene. men som nevnt så er gull er lang mindre risikofylt investereing enn bitcoin.

Er man en person som er vant med å ta risiko, ja, da er bitcoin absolutt det rette valget å investere i. Vil man heller ha en viss trygghet over tid, så er det ingen tvil om gull er det rette valget. Å investere i gull har vist seg å være veldig sikkert og trygt gjennom flere hundre år.