Gullbarrer

Gullbarrer kjennetegnes ved å være laget av en gullbarprodusent som er sertifisert. I tillegg er den gjerne laget av gullmetall som er raffinert. De største gullbarrene blir produsert ved at metall smeltes, og helles i støpeformer. Små gullbarrer lages ved bruk av ark i valset gull. Disse gullarkene kuttes i biter, for å oppnå ønsket størrelse og fasong.

Gullbarre blir gjerne benyttet som en gullreserve hos enkelte sentralbanker. I tillegg benyttes gullbarrer i forbindelse med handle i internasjonal sammenheng. Verdien på en gullbarre avgjøres som regel på bakgrunn av vekt. Det benyttes i utgangspunktet en kilobarre på 1000 gram. Denne gullbarren er designet som en flat murstein.

Støpt og preget format

Det er flere typer gullbarrer som er i handel i dag. Slike gullbarrer leveres som støpt og preget format. Dette er betegnelser som beskriver hvordan produksjonen av gullbarren foregikk. Dersom en gullbarre er støpt, har den blitt laget av smeltet gull i en støpeform. Støpte gullbarrer tilsier gjerne at kanter og flater gjerne blir ujevn.

Ettersom støpte gullbarrer ikke masseproduseres, fremstår hver av gullbarrene som unike. Derimot er støpte gullbarrer rimeligere enn gullbarrer som er i preget format. Dette skyldes hovedsakelig grunnet at produksjonen er ulik. Støpte gullbarrer er enklere å produsere enn pregede gullbarrer. De pregede gullbarrene har vanligvis en fin overflate.

Internasjonal standard

Gullbarrer brukes i forbindelse med både investering og handel i utlandet. Den mest brukte gullbarren går under navnet Good Delivery-barren, og har en vekt på totalt 12, 4 kg. Derimot inneholder ikke gullbarren mer enn 9, 9 kg til rundt 12, 1 kg gull. Dette grunner hovedsakelig i at rene metaller ikke kan inneholde så mye som 100% gull.

En gullbarre må oppbevares riktig for at de skal kunne betegnes som Good Delivery. Det er derfor viktig at gullbarrene oppbevares sikkert og trygt i gullhvelv. På denne måten vil hver enkel gullbarre bli salgbar i forhold til de standardene, som kreves i dag. Du finner verdens største gullbarre på utstilling i et japansk museum.

Registrert serienummer

Det er ikke enkelt å forfalske gullbarrer. Dette hovedsakelig fordi tettheten er mye høyere i gull, enn i mange andre typer metaller. Derimot har det blitt utviklet visse sikkerhetstiltak, for å hindre at gullbarrer kommer på avveie. En gullbarre kan bli stjålet eller forfalsket, på samme måte som andre verdier.

På bakgrunn av risikoen for at gullbarrer kan bli stjålet eller forfalsket, har det blitt utviklet sikkerhetstiltak. For å vedlikeholde sikkerheten er det viktig at hver enkel gullbarre kan gjenkjennes. Gullbarrer skal derfor registreres med et serienummer. I tillegg skal også hver enkelt gullbarre leveres med et sertifikat.

Et investeringsobjekt

Det blir stadig mer populært å investere i gullbarrer. Dette er en investering som historisk sett har vist seg å være god. Derimot er ikke dette en investering for deg som ønsker å øke formuen på kort tid. Prisen på gull kan allikevel være en sikrere investering, enn å investere i aksjer.

Dersom du er interessert i å investere i gull finnes det mange gode alternativer. Du bør uansett sørge for at forpakningen er tilstrekkelig. Dette for at gullbarren er beskyttet under en eventuell forsendelse.